Hvordan sikre tetningsytelsen til kuleventilen i rustfritt stål

For å sikre tetningsytelsen til kuleventilen i rustfritt stål når middels driftstrykk er lavt, må det dannes et visst forstrammingstrykk mellom kulen og tetningssetet.I det stive tetningssetet er påliteligheten og levetiden til kuleventilen i rustfritt stål klemt inn i riktig valg av forhåndsstramming av tetningssetet.

Påliteligheten og levetiden til kuleventilen i rustfritt stål;klem den forhåndsstrammende mengden av riktig valg av tetningssetet.Mangelen på forhåndsstramming kan ikke sikre lavtrykktettheten til kuleventilen: for stor forhåndsstramming vil føre til at det motstridende dreiemomentet mellom kulen og tetningssetet øker, noe som påvirker handlingsfunksjonen til kuleventilen i rustfritt stål;og kan forårsake plastisk deformasjon av tetningssetet, noe som resulterer i forseglingssvikt.Når det gjelder PTFE-tetningssetet, bør det forhåndsbelastningsspesifikke trykket generelt være 0,1 PN og ikke mindre enn 1,02 MPa.

Justeringen av forhåndsstrammingen til det stive tetningssetet fullføres ved å endre tykkelsen på tetningsjusteringspakningen.Behandlingsfeilen til tetningsjusteringspakningen vil påvirke effekten av justeringen: rimelig utstyr og justering er nøkkelen til å oppnå utmerket tetningsytelse.I drift, etter at tetningssetet er slitt, er den aktive justeringsevnen til det forhåndsbelastningsspesifikke trykket svært dårlig, slik at levetiden til den stive tetningssetets strukturkuleventil er relativt kort.

En av måtene å håndtere problemet på er å velge et tetningssete med elastiske elementer.I dette øyeblikket er innhentingen og justeringen av forhåndsstrammingsmengden ikke lenger avhengig av tetningsjusteringspakningen, men fullføres av det elastiske elementet.I tillegg til å oppnå den nødvendige forstrammingsmengden, kan tetningssetet med elastiske elementer også kompensere det forhåndsstrammende spesifikke trykket innenfor det elastiske deformasjonsområdet til det elastiske elementet.Derfor er levetiden til kuleventilen relativt lang.

Nøkkelen til tetning av kuleventiler i rustfritt stål ligger i strukturen til tetningssetet og valget av tetningssetematerialet.I henhold til ulike struktur- og applikasjonskrav, velg rasjonelt strukturmetoden til tetningssetet for å sikre den utmerkede prosesseringsteknologien til tetningssetet: velg tetningsmaterialet med utmerket funksjon og vanlige applikasjonskrav for å møte tetningskravene til kuleventilen og gå videre påliteligheten og bruken av kuleventildriften Levetid er en viktig faktor i planleggingen av kuleventilforbedring.


Innleggstid: 10. november 2020