Hvordan sikre tetningsytelsen til kuleventil i rustfritt stål

For å sikre tetningsytelsen til den rustfrie stålkuleventilen når det middels driftstrykket er lavt, må det dannes et visst forstrammingstrykk mellom kulen og tetningssetet. I det stive tetningssetet er påliteligheten og levetiden til kuleventilen i rustfritt stål festet i riktig valg av tetningsmessig forstramming.

Påliteligheten og levetiden til kuleventil i rustfritt stål; klemme på forstrammingsmengden for riktig valg av tetningssete. Mangelen på forstramming kan ikke sikre kuleventilens tetthet ved lavt trykk: For stor forstramming vil føre til at det motstridende dreiemomentet mellom kulen og tetningssetet øker, noe som påvirker kuleventilens rustfunksjon; og kan forårsake plastisk deformasjon av tetningssetet, og føre til tetningsfeil. Når det gjelder PTFE-tetningssete, bør det forhåndsbelastningsspesifikke trykket generelt være 0,1 PN og ikke mindre enn 1,02 MPa.

Justeringen av den stramme tetningssetens forstramming blir fullført ved å endre tykkelsen på tetningsjusteringspakningen. Behandlingsfeilen til tetningsjusteringspakningen vil påvirke effekten av justeringen: rimelig utstyr og justering er nøkkelen til å oppnå utmerket tetningsytelse. Etter at tetningssetet er slitt, er den aktive justeringsevnen til det forhåndsbelastningsspesifikke trykket veldig dårlig, slik at levetiden til den stive tetningssetekonstruksjonens kuleventil er relativt kort.

En av måtene å takle problemet på er å velge et tetningssete med elastiske elementer. For øyeblikket er anskaffelsen og justeringen av forstrammingsmengden ikke lenger avhengig av tetningsjusteringspakningen, men fullføres av det elastiske elementet. I tillegg til å oppnå den nødvendige forstrammingsmengden, kan tetningssetet med elastiske elementer også kompensere for det spesifikke forspenningstrykket innenfor det elastiske elementets elastiske deformasjonsområde. Derfor er kuleventilens levetid relativt lang.

Nøkkelen til forsegling av kuleventiler i rustfritt stål ligger i strukturen til tetningssetet og valget av tetningssetematerialet. I henhold til forskjellige strukturer og applikasjonskrav, velg rasjonelt den strukturelle metoden til tetningssetet for å sikre den utmerkede prosesseringsteknologien til tetningssetet: velg tetningsmaterialet med utmerket funksjon og vanlige applikasjonskrav for å oppfylle tetningskravene til kuleventilen og gå videre påliteligheten og anvendelsen av kuleventildriften Levetid er en viktig faktor i planleggingen av forbedring av kuleventilen.


Innleggstid: 10-10-2020